بررسی ویژگی‌های زعفران قائنات

زعفران قائنات

زعفران قائنات به عنوان با کیفیت ترین زعفران ایرانی در همه‌ی دنیا شناخته می‌شود و جای تعجب ندارد که با داشتن سال ها تجربه در این عرصه، طرفداران و علاقمندان بسیاری را جذب خود کرده است. زعفران تولید شده در این شهر اساسا به طعم و عطر بی نظیرش معروف بوده و رنگ سرخ آتشین […]