مصرف زعفران در بارداری

زعفران در بارداری

خوردن زعفران در بارداری یکی از علامت‌ سوال‌های مهمی می‌باشد که می‌تواند به چالشی بسیار جدی برای بانوان باردار تبدیل شود. گاهی اوقات استرس دوری از مصرف این ماده غذایی در بارداری می‌تواند بسیار خطرناک‌تر از خود زعفران باشد که افزایش آگاهی عمومی در این زمینه نقشی اساسی و مهم دارد. از این رو در این […]