خرید پسته دامغان

صادرات پسته به چین

مقدار خرید و فروش پسته دامغان تا حد بسیار زیادی به فصل برداشت این محصول بستگی دارد و با توجه به اینکه قیمت خرید پسته دامغان در فصل برداشت آن بسیار مناسب تر از فصول دیگر می‌باشد و می‌شود آن را به وفور در بازار یافت، بسیاری از اشخاص به دنبال خرید پسته مرغوب دامغان […]