ویژگی‌های کشمش عمده کاشمر

کشمش سبز و دیابت

کشمش عمده کاشمر یکی از ممتاز ترین انواع کشمش در بازار داخلی کشور و بین المللی محسوب می شود که خرید عمده ی آن معمولا توسط صادر کنندگان یا فروشندگان عمده این محصول در شهرهای مختلف انجام می گیرد. علی رغم مشکلات موجود برای بازرگانان صادر کننده، صادرات کشمش سبز عمدتا به کشورهای حوزه ی خلیج […]