پسته و رفلاکس معده

صادرات پسته به قطر

زمانی که صحبت از مصرف آجیل برای رفلاکس معده می‌شود، ممکن است برخی از ما فکر کنیم که پسته برای معده ضرر دارد، چرا که گاهی پس از خوردن آجیل حس سنگینی می‌‌کنیم و شاید تا یک مدت خاصی معده ما دچار مشکل گردد. اما برخی از این تصورات هم کاملا اشتباه می‌باشد و گاهی […]