صادرات پسته به روسیه

صادرات پسته به چین

روسیه در شمال کشور ما واقع بوده و سالانه وارد کننده مقدار زیادی از پسته ایرانی به کشور خود است. صادرات پسته به روسیه در اندازه و مقادیر زیاد انجام می‌شود. برای خرید پسته و صادرات این محصول به روسیه، پسته به‌صورت بسته‌بندی گرمی کمتر صادر می‌شود و بیشتر به‌صورت انواع بسته‌بندی‌های فله‌ای صادرات این […]