بررسی تعرفه صادرات پسته

تعرفه صادرات پسته

پسته از خشکبارهای محبوب جهان محسوب می‌شود که در کشورهای محدودی باکیفیت مرغوب تولید می‌شود. کشور ایران در لیست کشورهایی با مرغوب‌‌ترین پسته قرار می‌گیرد. کشور‌های دیگری مانند آمریکا و چین نیز در این عرصه فعالیت دارند. پسته از این کشورها به نقاط دیگر جهان همچون بلژیک، آلمان صادر می‌گردد. برای این محصول تعرفه صادرات […]